Representative - FabricAir (Qingdao) Co. Ltd.

FabricAir (Qingdao) Co. Ltd.
1 Tiankang Road, Building C, 3rd Floor
Xiazhuang, Chengyang District
266107 Qingdao
+86 532 5552 0890
+86 532 5573 8769