Kształtowanie przyszłości systemów dystrybucji powietrza na bazie tekstyliów

FabricAir wykorzystuje doświadczenia zdobyte w swojej prawie 50-letniej historii wprowadzania innowacji w branży HVAC, oferując produkty i rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. Nasza historia i doświadczenie stawiają nas w roli liderów branży dziś i w przyszłości.

Koncentrujemy się na ludziach, ponieważ dzięki naszym produktom i usługom ich życie staje się lepsze. Tworzymy przełomowe technologie dystrybucji powietrza oparte na tekstyliach, które pomagają zapewnić idealną jakość powietrza w nowych budynkach lub poprawić istniejące środowisko, w którym ludzie pracują, mieszkają i bawią się. W stale rozwijającym się świecie poszukujemy możliwości zmiany dotychczasowego sposobu myślenia, pokazując zalety innowacyjnych rozwiązań przeznaczonych do systemów HVAC.

Pionierzy w dziedzinie kanałów tekstylnych

FabricAir jest pionierem w dziedzinie rozwiązań opartych na tekstyliach przeznaczonych dla branży HVAC. Potrzeba innowacyjnych i alternatywnych rozwiązań w zakresie dystrybucji powietrza pojawiła się w 1973 r. w zakładach przetwórstwa spożywczego, ale na tym się nie skończyło. Od samego początku nasi założyciele i wyjątkowi inżynierowie przekraczali granice swoich możliwości, tworząc rozwiązania odpowiednie do różnych zastosowań. Obecnie innowacje oparte na tekstyliach są instalowane praktycznie w każdym zastosowaniu, od szkół i budynków biurowych po duże magazyny przemysłowe i zakłady produkcyjne i w wielu innych. Każdego dnia przekraczamy granice w poszukiwaniu nowych, innowacyjnych metod dystrybucji powietrza i sposobów rozwiązywania trudnych problemów.

Organizacje naukowe FabricAir

Wszyscy nasi klienci odnoszą korzyści wynikające z naszej dynamicznej współpracy z instytucjami naukowymi, która pozwala nam tworzyć najlepsze innowacyjne rozwiązania oferowane na rynku. Współpracujemy z Uniwersytetem Technicznym w Danii, Politechniką w Kownie na Litwie oraz Galicyjskim Instytutem Technologicznym w Hiszpanii, gdzie jesteśmy jednym z członków założycieli Klastra Jakości Powietrza w Pomieszczeniach. Dzięki temu nasze produkty przechodzą pełen zakres badań technicznych prowadzonych przez międzynarodowych naukowców i są certyfikowane przez zatwierdzone laboratoria zewnętrzne.

Eksperci wewnętrzni

Podstawową siłą FabricAir jest ogromna wiedza specjalistyczna. Wśród naszych pracowników jest wielu wykwalifikowanych specjalistów z branży, od pracowników fabryk po inżynierów. Co najważniejsze, jesteśmy dumni z tego, że zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych zajmujących się badaniami i rozwojem, którzy starają się tworzyć i rozwijać innowacyjne rozwiązania oparte na tekstyliach. Ponad 70% naszych specjalistów ds. badań i rozwoju ma tytuł doktora i aktywnie działa w środowisku naukowym.

Laboratorium badawczo-rozwojowe

Innowacje traktujemy z pełną powagą. Innowacyjne produkty wymagają najnowocześniejszych ośrodków badawczo-rozwojowych, a firma FabricAir zbudowała taki ośrodek we własnym zakresie. Nasze laboratorium badawczo-rozwojowe jest wyposażone w zaawansowany system wentylacji umożliwiający kontrolę temperatury i poziomu wilgotności powietrza zarówno doprowadzanego, jak i znajdującego się wewnątrz laboratorium. System ten jest wykorzystywany do testowania naszych produktów z użyciem powietrza. Szeroka gama przyrządów pomiarowych umożliwia nam dalsze efektywne testowanie naszych produktów i opracowanych prototypów. Możliwości testowania obejmują pomiary przepływu powietrza, spadku ciśnienia, temperatury rozprowadzanego powietrza, pól prędkości i wielu innych parametrów. Przepływ powietrza jest wizualizowany za pomocą technologii wykorzystujących dym i wiązkę laserową. Możliwości w zakresie druku 3D zapewniają szybkie i kreatywne opracowywanie projektów. Nasze laboratorium umożliwia realizację pomysłów dzięki dokładnemu testowaniu.

Laboratorium badań materiałowych

Nasze wewnętrzne laboratorium badań materiałowych jest przeznaczone do kontroli jakości materiałów już używanych w produkcji oraz do oceny właściwości i możliwości zastosowania nowych materiałów na etapie prac badawczo-rozwojowych. Laboratorium jest odpowiednio wyposażone w nowoczesne przyrządy analityczne i dysponuje kompetentnym zespołem pracowników. Do oceny jakości materiałów stosuje się badania fizyczne i mechaniczne. Badania te obejmują ocenę parametrów struktury materiałów, właściwości mechanicznych (wytrzymałość, rozrywanie, rozerwanie itp.), przepuszczalności powietrza, palność materiałów i innych. Laboratorium ustala standardy jakości produktów i dba o ich przestrzeganie.