Fremtidens tekstilbaseret luftdistribution

FabricAir bygger fortsat videre på en næsten 50-årige historie med innovation af HVAC-industrien, idet vi tilbyder skræddersyede produkter og løsninger. Vores historie og ekspertise gør os til de førende i branchen i dag og i fremtiden.

Vi fokuserer på mennesker, da vores produkter og tjenester gør deres liv bedre. Vi skaber banebrydende tekstilbaserede luftfordelingsteknologier, der bidrager til at skabe ideel luftkvalitet i nye bygninger eller forbedrer eksisterende miljøer, hvor folk arbejder, bor og leger. I en verden i konstant udvikling udforsker vi mulighederne for at ændre eksisterende tankegange ved at demonstrere fordelene ved innovative HVAC-løsninger.

Pionerer inden for tekstilkanaler

FabricAir er pioner inden for tekstilbaserede løsninger i HVAC-branchen. Behovet for innovative og alternative luftfordelingsløsninger opstod i 1973 hos fødevarevirksomhederne, men det stoppede ikke der. Vores grundlæggere og exceptionelle ingeniører har konstant og lige fra begyndelsen rykket deres grænser ved at lave skræddersyede løsninger til forskellige applikationer.

I dag installeres tekstilbaserede innovationer i stort set alle applikationer, fra skoler og kontorbygninger til store industrielle lagerhaller og produktionsfaciliteter og meget mere. Hver dag flytter vi grænserne og finder nye innovative tilgange til luftfordeling og måder at løse udfordringerne på.

FabricAir og videnskabelige organisationer

Alle kunder nyder godt af vores stærke samarbejde med videnskabelige institutioner for at skabe de bedste innovative løsninger til markedet.

Vi samarbejder med Danmarks Tekniske Universitet, Kaunas University of Technology i Litauen, Galician Institute of Technology i Spanien, hvor vi også er et af de stiftende medlemmer af Indoor Air Quality Cluster. Vi sikrer, at vores produkter er videnskabeligt undersøgt af internationale forskere og certificeret af godkendte tredjepartslaboratorier.

Interne fagfolk

Hos FabricAir er ekspertise en central styrke. Vores team består af mange dygtige branchefolk, lige fra fabriksarbejdere til ingeniører. Vigtigst af alt er vi stolte af at have en pulje højtuddannede interne forskere, der arbejder med forskning og udvikling og stræber efter at udvikle innovative tekstilbaserede løsninger.

Over 70% af vores F&U-fagfolk har en videnskabelig Ph.d. og er aktive i det videnskabelige samfund.

Laboratorium for forskning og udvikling

Vi tager innovation alvorligt. Og innovative produkter kræver et topmoderne forsknings- og udviklingsanlæg, som FabricAir® har bygget internt. Vores forsknings- og udviklingslaboratorium er udstyret med et avanceret ventilationssystem, der gør det muligt for os at styre temperatur- og fugtighedsniveauet i både tilluften og i laboratoriet. Systemet bruges til at teste vores produkter med luft.

Et bredt udvalg af måleinstrumenter gør det muligt for os at teste vores produkter og udviklede prototyper ekstra grundigt. Testmulighederne omfatter målinger af luftstrøm, tryktab, luftfordelingstemperatur, hastighedsfelter og meget mere. Luftstrømmen visualiseres ved hjælp af røg- og laserteknologier. Hurtig og kreativ designudvikling sikres gennem 3D-print. Anlægget gør det muligt, at ideer bliver til virkelighed via grundig testning.

Laboratorium for materialeafprøvning

Vores interne materialeafprøvningslaboratorium er dedikeret til kvalitetskontrol af materialer, der allerede anvendes i produktionen, og til evaluering af egenskaber og anvendelighed af nye materialer i forsknings- og udviklingsfasen. Laboratoriet er tilstrækkeligt udstyret med moderne analytiske instrumenter og et kompetent team. Der anvendes fysiske og mekaniske test til at vurdere materialernes kvalitet.

Disse test omfatter evaluering af materialernes strukturparametre, mekaniske egenskaber (styrke, rivning, sprængning osv.), luftgennemtrængelighed, materialers brændbarhed og andre. Laboratoriet fastsætter produktkvalitetsstandarder og sikrer, at standarderne overholdes.